Finn Ipsen
Elme Alle´12
8766 Nørre-Snede
Tlf. 7577 1409
E-mail:
finni@tdcadsl.dk
Sekretær
Birgitte Kilstrup Bonne
Strøget 34
8766 Nørre-Snede
Tlf. 75770097, mobil 60941303
E-mail: birgitteperbonne@privat.dk
Kirsten Foldby Holst
Frisbækvej 18
8766 Nørre-Snede
Tlf. 6068 2599
E-mail: kfholst@gmail.com
Ib Andersen
Solbakkevej 4
8766 Nørre-Snede
Tlf. 75771623, mobil 61867523
E-mail: ibpeterandersen@gmail.com 
Kasserer
Lone Skovbo Bruun
Rosengade 8
8766 Nørre-Snede
Tlf. 2273 1853
E-mail: kbruun@mail.tele.dk
IT-koordinator
Sofus Møller
Bellisvej 91
8766 Nørre-Snede
Tlf. 7577 1206
E-mail:
mail@jytteogsofus.dk
NSKUBIB anvender rullende formandsskifte.
I forløbet 2019- 2020 fordeles formandsposten således.:
I månederne marts, april, maj og juni 2119 er Finn Ipsen formand.
I månederne juli, august, september og oktober 2019 er Kirsten Foldby Holst formand.
I månederne november og december 2019 månederne januar,
I månederne februar og marts 2020 er Lone Bruun og Ib Andersen formænd.