Velkommen til NSKUBIBs nye nedgraderede og simplificerede hjemmeside.     Revideret 24-09-2021 13:13

På de underliggende sider findes formelle oplysninger, en indmeldelsesblanket og relevante links.

Bestyrelsen

Vedtægter

indmeldelsesblanket

Ikast Brande Bibliotek


Facebook links:

NSKUBIB - Nørre Snede Kultur og Biblioteksforening

Børnekulturfabrikken

Verdensmusik i Nørre Snede

Nørre Snede Byen på toppen

Nørre Snede - Hærvejsbyen lige til at gå til